fbpx
Red
Route : Tuen Mun (Chi Lok Fa Yuen) - Yuen Long (Yuen Long Hong Lok Rd)
Type : Round Trip
Zone : NT
Feature
Operation Hour

tmtplaza

1

YanOiTongCircuit

2

LRHohFukTongStop

3

TsengChoiStCommunityHall

4

HungKiu

5

TsingChuiPath

6

BrilliantGarden

7

LingnanUniversity_x000D_ [ParkviewVillas]

8

FuTaiEst

9

LRLamTeiStop

10

TsingChuenWai

11

LRNaiWaiStop

12

YickYuenTsuen

13

LRChungUkTsuenStop

14

LRHungShuiKiuStop

15

TaiTaoTsuen

16

FuiShaWai

17

LRTongFongTsuenStop

18

LRPingShanStop

19

LRShuiPinWaiStop_x000D_ [ShuiPinWaiEst]

20

KikYeungRd

21

OnShunSt

22

YuenLongHomefortheAgedBlind

23

YuenLongPoliceStation

24

OnHongRd

25

MaTinRd

26

Shui Pin Tsuen_x000D_ [Shui Pin Wai Est]

1

Long Bin

2

LR Ping Shan Stop

3

San Hei Tsuen

4

Fui Sha Wai

5

Tai Tao Tsuen

6

Uptown

7

LR Hung Shui Kiu Stop

8

Hung Shui Kiu Petrol Station

9

LR Chung Uk Tsuen Stop

10

Yik Yuen Tsuen

11

Nai Wai

12

Fuk Hang Tsuen

13

Miu Fat Buddhist Monastery

14

LR Lam Tei Stop

15

Fu Tai Est

16

Lingnan University_x000D_ [Parkview Villas]

17

Brilliant Garden

18

Tsing Chui Path

19

Hung Kiu

20

Tseng Choi St Community Hall

21

LR Hoh Fuk Tong Stop

22

Yan Oi Tong Circuit

23

Waldorf Garden

24
Same District for Green
Green
NT96M
Route : Tsuen Wan Station Tsing Lung Tau
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tsuen Wan District, Tuen Mun District
Feature
Octopus
Green
NT96
Route : Tsuen Wan (Hoi Pa Street) Tsing Lung Tau
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tsuen Wan District, Tuen Mun District
Feature
Octopus
Green
NT78
Route : Lok Ma Chau (San Tin) Public Transport Interchange Pat Heung Road (Near Tai Lam Bus-Bus Interchange)
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Northern District, Yuen Long District
Feature
Octopus
Green
NT78A
Route : Pat Heung Road (Near Tai Lam Bus-Bus Interchange) Kam Sheung Road Station
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Yuen Long District
Feature
Octopus
Green
NT79S
Route : Tin Shui Wai (Grandeur Terrace) Lok Ma Chau Control Point (All-Night Service)
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Northern District, Yuen Long District
Feature
Octopus
Green
NT77
Route : Tin Shui Wai Lok Ma Chau (San Tin) Public Transport Interchange
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Northern District, Yuen Long District
Feature
Octopus
Same District for Red
Red
Route : Yuen Long (Fau Tsoi St) - Tai Po (Po Yick St)
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tai Po District, Yuen Long District
Feature
Red
Route : Yuen Long (Hung Min Ct) - Tai Tong
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Yuen Long District
Feature
Red
Route : Yuen Long (Fau Tsoi St) - Shatin Racecourse
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Shatin District, Yuen Long District
Feature
Red
Route : Riva - Sun Yuen Long Centre
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tuen Mun District, Yuen Long District
Feature
Red
Route : Yuen Long (Yu King Sq) - Sheung Shui (San Wan Lane)
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Northern District, Yuen Long District
Feature
Red
Route : Yuen Long (Yu King Sq) - Sheung Tsuen
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Yuen Long District
Feature