Green
NT82M
Route : Tsuen Wan (Shiu Wo Street) <-> Cheung Shan Estate
Type : Round Trip
Zone : NT
Feature
Operation Hour

Shiu Wo Street, Near Chau Hop Shing Building

1

Shek Wai Kok Road, Near Shek Kwai House, Shek Wai Kok Estate

2

Yi Pei Chun Road, Near Tung Po Tor Monastery

3

Sam Tung Uk Road, Near 三棟屋村村公所, 陳氏家祠

4

Cheung Shan Estate Road West, Near Cheung Shan Estate Cooked Food Stalls

5

Cheung Shan Estate Road West, Near Cheung Shan Estate Cooked Food Stalls

1

Yi Pei Chun Road, Near Tung Po Tor Monastery

2

Shek Wai Kok Road, Near Shek Kwai House, Shek Wai Kok Estate

3

Castle Peak Road - Tsuen Wan, Near Yan Chai Hospital

4

Castle Peak Road - Tsuen Wan, Near Chau Hop Shing Building

5

Shiu Wo Street, Near Chau Hop Shing Building

6
Same District for Green
Green
NT9A
Route : Pak Tam Chung <-> The East Dam, High Island Reservoir
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Sai Kung District, Tsuen Wan District
Feature
Octopus
Green
NT96M
Route : Tsuen Wan Station <-> Tsing Lung Tau
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tsuen Wan District, Tuen Mun District
Feature
Octopus
Green
NT96P
Route : Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange > Belvedere Garden (Circular Route)
Type : One Way
Zone : NT
District : Tsuen Wan District
Feature
Octopus
Green
NT98
Route : Tsuen Wan (Ho Pui Street) > High Prosperity Terrace (Circular Route)
Type : Circular
Zone : NT
District : Kwai Tsing District, Tsuen Wan District
Feature
Octopus
Green
NT99
Route : Riviera Gardens > Tsuen Wan Nina Tower (Circular Route)
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Kwai Tsing District, Tsuen Wan District
Feature
Octopus
Green
NT91
Route : Lai Kong Street <-> Tsuen Wan (Ham Tin Street)
Type : Round Trip
Zone : KW, NT
District : Sham Shui Po District, Tsuen Wan District
Feature
Octopus
Same District for Red
Red
Route : Tsuen Wan (Tsuen Wan Market St) > San Po Kong
Type : One Way
Zone : KW, NT
District : Kowloon City District, Tsuen Wan District
Feature
Evening Service, Octopus
Red
Route : Tsuen Wan (Yeung Uk Rd Market) - Shek Wai Kok and Lo Wai
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tsuen Wan District
Feature
Morning Service
Red
Route : Shek Lei Pui - Kwai Fong and Kwai Hing
Type : Circular
Zone : NT
District : Kwai Tsing District, Tsuen Wan District
Feature
Morning Service
Red
Route : Tsuen Wan (Chuen Lung St) - Shek Lei Pui
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tsuen Wan District
Feature
Red
Route : Shek Lei Pui - Kwai Fong
Type : Circular
Zone : NT
District : Kwai Tsing District, Tsuen Wan District
Feature
Red
Route : Belvedere Garden - Tsuen Wan (Yeung Uk Rd Market)
Type : Round Trip
Zone : NT
District : Tsuen Wan District
Feature
Octopus